Första passet på banan. Det var inte lätt att styra vänster så här första gången.