Den 5-6 mars födde Klara sin senaste kull valpar. I dag består den av fem härliga individer. Kullen innehåller tre tikar och två hannar. Klara tar väl hand om de sina och håller Fiona och Teodor på behörigt avstånd. Det är ett matfriskt gäng som växer så det knakar. Lagom till denna helg öppnade de sina ögon.

(2010-03-22)

Nu är de drygt 8 veckor gamla, de tre flickorna som finns kvar i Tolboda. Se bilden.

(2010-05-04)

Alla valpar finns nu hos nya mattar och hussar.

(2010-06-29)