Ute i hagen för första gången. Kizmin Rider med sin dotter Kool Kat TL.