Om att rida i Stall Tolboda – om Lena och om ridningen för mig.

Sedan flera år rider jag nästan varje vecka hos Lena Malmström i Stall
Tolboda och det är en stor glädje och en viktig del i mitt liv.