I samarbete med Årby Rusthåll finns nu fantastisk honung med smaker från Tolboda och våra omgivningar.

Årbys hemsida kan du köpa honungen.