I avsnitt 5 av TV-serien Stjärnhoppningen är Mavve-avkomman Livli (nu Offside) med och hoppar!!!!

Kolla här!